Korespondenční hlasování

Ahoj členové RT Jeseník,

   jistě jste si všimli, že neproběhla ke konci roku Členská schůze klubu. Je to zaviněno covid opatřeními, které znemožňují konat hromadné akce.

   Máme tady 3 věci, které musíme odhlasovat korespondenčně:

1) Nákup loděnice

   Jedná se o možnost dokoupení naší loděnice "hasičská zbrojnice" v Adolfovicích. Dohodli jsme se s majiteli na odkoupení nemovitosti a části pozemku 1/3 (zbylé 2/3 patří jinému majiteli a zatím odkupovat nebudeme) pod loděnicí za 60tis Kč. Peníze na tento odkup loděnice máme na účtu k dispozici, díky letošnímu roku, kdy se nám sešlo dost dotací a to především za SVoČR, ZP MV a MŠMT.

   K hlasování: souhlasíte s nákupem budovy loděnice a 1/3 pozemku pod loděnicí do majetku RT za cenu 60tis?           ANO    -    NE

 

2) Členské příspěvky
   Vzhledem ke skladbě dotací a darů, které náš RT dostává chci navrhnout zvýšení členských příspěvků a to pro všechny na 500,-/rok (mimo juniorů, ty platí již nyní 1000,-/rok). Dané navýšení členských příspěvků navrhuji pro dospěláky proto, že 95% všech dotací a příjmů dostáváme z MŠMT a SVoČR a města Jeseníku a to jen díky tomu, že máme mladé závodníky. Pokud bychom neměli tyto naše juniory tak všechny tyto dotace by NEBYLY. Také je potřeba uvést, že velkou částku (cca 70tis) jsme dostali od SVoČR, ale zde máme jen asi 50% členů, kteří platí poplatky SVoČR a jsou jejími členy! Ostatní nejsou členy SVoČR a poplatky neplatí (jedná se o 200,-/rok) to jsou ti, kteří doposud platili jen 200,-/rok. Peníze, které ale dostaneme od SVoČR, se použijí pro všechny členy klubu a to bez rozdílu, zda platí příspěvky SVoČR nebo ne. Taktéž mají všichni členové RT (i ti co zatím neplatí SVoČR) k dispozici nakoupené rafty R4 za zvýhodněnou cenu a taky mají k dispozici baraky zapůjčené právě SVoČR. Takže mi nepřijde spravedlivé, že jen někteří členové platí příspěvky SVoČR, ale všichni členové RT i ti co tyto příspěvky neplatí, využívají tento pořízený a zapůjčený materiál SVoČR. Myslím si, že bychom jsme se na těchto příspěvcích měli také podílet všichni stejným dílem. Nutno dodat, že bez našich současných členu SVoČR a hlavně bez naší mládeže, bychom nedali dohromady ty peníze na odkoupení loděnice a ani na provoz klubu jakou jsou nájmy, nákup nového vybavení apod.!

   Proto navrhuji, příspěvky na rok 2021 a dále upravit následovně:

- junioři     = 1.000,-/rok    (800,- pro RT + 200,- pro SVoČR) stejné jako doposud

- ostatní    =   500,-/rok     (300,- pro RT + 200,- pro SVoČR) u těch dospělých, kteří nezávodí, nám na konci roku SVoČR vrátí tyto 200,- takže v podstatě zůstane celý příspěvek 500,- pro náš RT.
 

   K hlasování: souhlasíte s úpravou členských příspěvků jak je uvedeno?           ANO    -    NE
 

3) Půjčování lodí nečlenům RT

   Během roku jsem se dostal do křížku s členem klubu ohledně režimu půjčování našich lodí nečlenům našeho klubu. Problém nastal hlavně u půjčování závodních barak (4ks), které máme my sami zapůjčené od SVoČR a za které odpovídáme. Tyto baraky máme zapůjčené pro tréninky a závody a taky je musíme pravidelně vozit na závody na jejich kontroly, zda se o ně řádně staráme. Tyto závodní baraky (4ks) nejsou ani našim majetkem. Naši členové oddílu si je samozřejmě můžou půjčovat, v tom jsme zajedno. Ovšem cizím lidem, kteří nejsou členy RT by se tyto lodě neměly půjčovat a to z výše popsaných důvodů.

   Podobná situace je i u závodních raftů (5ks). Zde jsou rafty R4 majetkem našeho klubu a naši členové klubu si je mohou půjčovat. Ovšem cizím lidem mimo náš RT bych je opět nepůjčoval.

Pokud budeme chtít půjčovat nějaké lodě, máme na to vyčleněny 1ks baraky (je to ta starší), která je majetkem klubu a 1ks raftu R4 (je to ten nový zelený raft, co předloni vyhráli kluci a nechali klubu). Tyto dvě lodě můžeme v případě potřeby půjčovat cizím lidem.

V loňském roce jsme zkušebně zavedli i ceny za půjčování cizím lidem a to následovně (členové RT mají pro sebe půjčovné zdarma):

- 250,-/osobu/den    = toto bych ponechal i do dalšího období.

Za půjčený materiál cizím lidem, bude vždy odpovídat ten člen klubu, který daný materiál cizím lidem zapůjčí (vybere příspěvek a ručí že se s loděmi nic nestane a budou řádně vráceny)
 

   K hlasování: souhlasíte, aby se nečlenům našeho kubu půjčovaly jen vybrané lodě (1ks baraka "stará" + 1ks raft zelený) a to za uvedený poplatek?      ANO    -    NE
 

 

ČTI dál...

   Aby bylo hlasování platné, je potřeba, aby jste mi do 24.1. 2021 poslali email nebo SMS odpověď, kde uvedete k jednotlivým bodů 1 - 3 odpovědi  Ano nebo Ne. Musí dorazit >50% odpovědí z celkového počtu členů s hlasovacím právem. Z těchto odpovědí pak musí být u každého bodu >50% pro ANO, aby byl daný bod přijat. Doufám, že jsem vše popsal jasně. Pokud by jste přeci jen něco potřebovali dovysvětlit tak mi zavolejte.

Tuto zprávu jsem poslal u emaily co mám u vašich kontaktů v seznamu členů. U koho nemám email pošlu SMS. Hlasovací právo mají všichni členové klubu, kteří jsou jeho členy a mají 18 a více let.

O výsledku hlasování Vás budu informovat po jeho vyhodnocení emailem.
 

Všem přeji v Novém roce hlavně zdraví a abychom jsme se brzy všichni zase sešli na nějaké té vodě.

Za RT Jeseník Aleš Raděj - předseda
 

24.1 .2021   Hlasování UKONČENO: Sestaven Zápis z členské schůze, ke stažení ZDE

-- 
RAFT TEAM H2O Jeseník, z.s. 
Ing. Aleš R A D Ě J 
Na Stráni 307/10, 790 01 Jeseník 
mail:  radej@jes.cz
mobil: (+420)604233429 
skype: ales_jesenik   
http://raftjesenik.cz/